0910 38 16 71     Československej armády 1171/21, 040 01 Košice, Slovensko

Cassovia Chess Open

Cassovia Chess Open 1 ročník

Charakteristika:   Šachový festival pri príležitosti 101 rokov od konania
šachového memoriálu Rudolfa Charouska, na ktorom 4.8.1918 – 19.8.1918notenie spojené
zvíťazil slávny veľmajster Richard Réti.

(Súčasťou festivalu sú turnaje v klasickom šachu, rapide, bleskovom šachu, riešiteľská
súťaž )

Usporiadateľ:             1.Šachový klub Košice, Košický krajský šachový zväz

Odborný garant :                Eva Repková, WGM

Hlavný organizátor :           Karol Repaský

Public relations :                 Marián Holubčík

Hlavný rozhodca:               Imrich Jurčišin

 

Termín:                      25. augusta- 31. augusta, 2019 ( nedeľa – sobota)

Tempo hry:                90 minút  + 30 sekúnd Fischerov bonus na ťah

Systém hry:                Švajčiarsky systém na 9 kôl.

 

Turnaj bude zaslaný na zápočet FIDE ELO a LOK SR, rovnako ako aj blitz a rapid turnaj

 

Miesto konania:          Hotel Centrum,  Nobel – kongresová sála, Južná trieda 2A,  Košice

 

Štartovné:                  Hlavný turnaj                                                                   45.-Eur

                                   Celý balík (Hlavný, blitz, rapid turnaj)                       70.- Eur

                                   Blitz  resp. Rapid turnaj resp.  riešiteľská súťaž     15.-Eur

 

Nositelia titulov GM a WGM majú účasť zdarma

Hráči v kategórii Junior ( menej ako 18 rokov) a Senior (viac ako 60 rokov) majú zľavu 5,-Eur .

 

Prihlášky:                   Uzávierka  prihlásenia je do 16. augusta 2019 zaslaním prihlášky na cassovia.open@gmail.com a platbou štartovného na bankový účet  :

  1. Šachový klub Košice

                                   IBAN :  SK97 8330 0000 0023 0106 1447

Informácia pre adresáta : Meno a Priezvisko ( pre určenie platby)

 

Po tomto termíne sa štartovné  zvyšuje o 7 .-Eur, ak nebol ešte naplnený počet 220 hráčov v hlavnom turnaji a organizátor súhlasí.

 

Registrácia :                25.08.2019   od 8:00 – 9:15 hod.

 

Časový rozvrh:

25.08.           1. kolo 10:00 – 14:00

25.08.           2. kolo 16:30 –20:30

26.08.          Simultánka s Mikulášom Maníkom, GM 9:00 – 11:00

Vstupné pre hráča 5.-Eur ( Max. 20 hráčov s elom do 2100)

Registrácia na riešiteľskú súťaž :

                                    26.08.    od 11:30 – 11:45 hod.

                  

26.08.           Riešiteľská súťaž      12:00 – 14:00

Registrácia na Blitz turnaj :

                                   26.08.    od 12:30 – 12:50 hod.

 

26.08.           Blitz turnaj – 12  kôl 5m+3s/Fischer 13:00 – 16:00

26.08.           3. kolo 17:00 -21:00

27.08.           4. kolo 17:00 -21:00

28.08            5. kolo 17:00 – 21:00

29.08.           6. kolo 9:00 – 13:00

29.08.           7. kolo 15:00 – 19:00

Registrácia na Rapid  turnaj :

                                    30.08.    od 8:15 – 8:45 hod.

 

30.08.           Rapid turnaj – 10 kôl 10 m+10s/Fischer          9:00 – 15:00       

30.08.            8. kolo 17:00 – 21:00

31.08.           9. kolo   9:00 – 13:00

 

Vyhodnotenie spojené s rautom, odovzdávanie cien oceneným hráčom

31.08.2019  14:00 – 16:00

 

Cenový fond:              7 200.- € , garantovaný pri min. 140 hráčov v hlavnom turnaji

 

                                   220 je max. počet hráčov v turnaji, nad tento počet sa už neskoršie prihlášky neakceptujú

 

Ceny:                         

Hlavný turnaj Rapid turnaj Blitz turnaj Riešiteľská súťaž
1. miesto 1 500 € 400 € 400 € 150 €
2. miesto 800 € 250 € 250 € 100 €
3. miesto 400 € 150 € 150 € 50 €
4. miesto 250 € 100 € 100 €  
5. miesto 150 € 50 € 50 €  
6. miesto 100 €      
7. miesto 50 €      
       
*Rating do 2000 350 € 100 € 100 €  
*Rating do 1800 250 €      
*Rating do 1600 150 € 100 € 100 €  
*Rating do 1400 100 €      
*Kategória junior 150 € 50 € 50 €  
*Kategória senior 150 € 50 € 50 €  

 

 

Poznámka ´*´ udelené ceny len za prvé miesto
Ceny, označené s ´*´ možno kumulovať s hlavnými cenami

 

Informácie:

Holubčík Marián      +421 907 940 534  holubcik@hotmail.com

Karol Repaský           +421 905 605 358  repasky.karol@gmail.com

 

Technické podmienky:
Účastníkom bude zabezpečené občerstvenie.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Účastník musí mať FIDE rating

V závislosti od počtu prihlásených hráčov, usporiadateľ  alikvotne upraví ceny  a ratingy v jednotlivých turnajoch a vyhlási ich výšku bezprostredne po ukončení registrácie.

 

Prihláška na Cassovia Chess Open 2019 v tvare:

 

Meno a priezvisko :

Dátum narodenia :

Rating FIDE :

Názov klubu :

E-mail :

Mobil :

 

Hlavný turnaj         (A/N) :

Riešiteľská súťaž   (A/N) :

Blitz turnaj             (A/N) :

Rapid turnaj           (A/N) :

 

Ďalšie info: https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=10&detail=3174

Cassovia Open hracia miestnosť

Cassovia Open hracia miestnosť

 

© 2019 1SkKe.sk - všetky práva vyhradené
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.